News

 

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ, คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

 

บริษัท  แอมโปไมโครซิส  จำกัด  ขอเรียนให้ท่านทราบว่า  บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสำนักงานจากเดิมตั้งอยู่ เลขที่  5/1 ถนนศาลาแดง  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  ไปยัง  ที่ทำการใหม่คือ เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์  02-235-3999 (จ.-ศ. 08:30-17:30) โทรสาร 02-235-9339 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ท่าน โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ในเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ตั้งแต่ศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการติดต่อ หรือจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  ขอความกรุณาให้ท่านติดต่อตามที่อยู่ใหม่ข้างต้นเช่นเดียวกัน (รายละเอียดตามแผนที่ แสดงอยู่ด้านหลังเอกสารฉบับนี้)  อย่างไรก็ดีสำหรับที่อยู่เดิมจะยังคงมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลประสานงานกับท่านไปจนสิ้นเดือนมกราคม 2561         

 

ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของ บริษัท  แอมโปไมโครซิส  จำกัด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ชัยพิทักษ์ สหพงศาพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร