News

Case studies and highlighting customer’s achievements

Customer Segment: Broadcasting, Internet & Cable Television News
กลุ่มลูกค้า ผู้ผลิตงานทางด้านรายการโทรทัศน์และข่าวสารผ่านระบบทีวีผ่านดาวเทียม อินเตอร์เน็ทและเคเบิลทีวี

Solution: Zero Client Computing with Desktop Virtualization
เราวางรูปแบบระบบที่ตอบสนองการใช้งาน ของลูกค้าโดยผ่านเทคโนโลยีเดสท๊อปเสมือนจริงร่วมกับ “ซีโร่ ไคลแอนท์”

About Spring News

สปริงนิวส์ เป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวผ่านดาวเทียม ออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมและอินเตอร์เน็ททีวี ภายใต้การดูแลของบริษัท สปริงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มออกอากาศ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยเน้นเนื้อหาส่วนส่วนใหญ่เป็นข่าวและรายการสนทนาข่าว ในรูปแบบใหม่ ที่พร้อม ก้าวกระโดด ฉีกกฎ ดีดตัวเพื่อสร้างความแตกต่างจากโทรทัศน์ข่าวในแบบเดิมๆ โดยมีสโลแกน ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต ข่าวจริง สปริงนิวส์ ช่องข่าวที่คนไทยต้องดู www.springnewstv.tv

 

 

Useful N-Computing N- Series with Desktop Virtualization.

เทคโนโลยีเดสท๊อปเสมือนจริงและ“ซีโร่ ไคลแอนท์” ของ N-Computing ถูกนำมาใช้งานในการเตรียมข้อมูลของกลุ่มผู้สื่อข่าวส่วนกลางซึ่งต้องการรวบรวมและประมวลข้อมูลผลคะแนนผู้สมัครผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ในปีนี้ (พ.ศ.2556) ซึ่งผลคะแนนถูกส่งมาจากคู่หาเลือกตั้งต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายการทีวีที่ต้องมีการรายงานข้อมูลแบบ ทันเหตุการณ์และมีข้อจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลา หากมีปัญหาขณะใช้งานด้วยพีซีและแลปท็อปทั่วไป เมื่อนำเครื่องใหม่มาทดแทนจะต้องเสียเวลากับการย้ายข้อมูลและมีปัญหากับโปรแกรมเฉพาะทางหรือกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ขณะที่ทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ไอทีจะต้องทำงานหนักและเกิดความไม่ต่อเนื่องของงานอยู่บ่อยครั้ง

 

บริษัท แอมโป ไมโครซิส จำกัด จึงได้เข้ามาออกแบบ รูปแบบการใช้งานของสปริงนิวส์ เพื่อตอบโจรย์ที่เป็นปัญหาหลักของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีเดสท๊อปเสมือนจริง(Desktop Virtualization) และเลือก Citrix VDI-in-a-box ด้วยเหตุผลหลักที่สามารถขึ้นเดสท๊อปใหม่ให้ผู้ใช้งานได้ในระยะเวลาที่สั้นมากและสามารถทำการควบคุมการทำงานจากจุดศูนย์กลางทำให้เจ้าหน้าที่ไอทีสามารถดำเนินการได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งคอนเซ็ปของ VDI-in-a-box ที่สามารถขึ้นระบบโดยไม่ต้องใช้ Storage ทำให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุนเยอะเกินกว่าขนาดที่จำเป็นจะใช้งาน แต่ก็ยังสามารถรองรับการ scale up ในอนาคตที่ง่ายดาย

 

 

 

Useful N-Computing N- Series with Desktop Virtualization.

ในทางกลับกันผู้ใช้งานซึ่งในที่นี้คือผู้สื่อข่าว ก็สามารถใช้งานเดสท๊อปของแต่ละบุคคลในลักษณะเช่นเดิม ข้อมูลและหน้าตาไม่แตกต่างจากการใช้งาน พีซีหรือแลปท๊อปเดิม อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านโมบายและแทปเลทได้ ทำให้การทำงานในและนอกสถานที่มีความต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยี HDX Protocol ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานเดสท๊อปเสมือนจริง ผ่านโคร่งข่าย 3G ที่ราบลื่น ส่วนเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้งาน“ซีโร่ ไคลแอนท์” ของ N-Computing เพราะมีการติดตั้งเทคโนโลยี HDX Protocol มาในเครื่อง ด้วยขนาดที่เล็กและเชื่อมต่อผ่านระบบ ผ่านระบบ Lan ทำให้เจ้าหน้าที่ไอทีใช้ระยะเวลาที่สั้นมากในการติดตั้งระบบในห้องส่ง และยังไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน รวมถึงความร้อนในห้องส่งอีกด้วย อีกทั้งการนำไปในใช้งานในภาคสนามมีความทนทานกว่าแลปท๊อปซึ่งมีฮาร์ดดิสก์ ประกอบกับการใช้พลังงานที่น้อยเมื่อเทียบกับแล็บท็อปหรือพีซี ถือเป็น กรีนเทคโนโลยีและช่วยลดการใช้พลังงานในองค์กร ด้วยเหตุผลเหล่านี้สปริงนิวส์จึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีเดสท๊อปเสมือนจริงควบคู่กับ “ซีโร่ ไคลแอนท์” ของ N-Computing ในกลุ่ม N- Series